ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ และข้อจำกัดทางกฎหมาย
นูเซอร์ริตี้นานาชาติ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บริษัทในเครือทั่วโลก (“นูเซอร์ริตี้นานาชาติ” “เรา” หรือ “พวกเรา”) นอกจากที่มีระบุไว้) ทำการเปิดเว็บไซต์นี้ (“ไซต์” นี้) เพื่อให้ข้อมูลคุณ ทำการสื่อสาร และให้ความรู้ ตลอดจนช่วยให้คุณสามารถทำธุรกรรมกับเรา โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งาน (‘เงื่อนไข” เหล่านี้) อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้งาน “ไซต์” นี้ การเข้าใช้งาน “ไซต์” นี้ เท่ากับคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน ถ้าคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน อย่าได้ใช้ “ไซต์”นี้

ข้อจำกัดในการใช้ข้อมูล

“ไซต์” อาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายอิสระของ นูเซอร์ริตี้จึงห้ามใช้ “ไซต์” ทำการจัดเก็บข้อมูลติดต่อของตัวแทนจำหน่ายโดยบุคคลที่สาม เพื่อทำการชักชวน หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยเด็ดขาด

กฎหมายที่ใช้บังคับ

“ไซต์” นี้ ควบคุมและดำเนินการโดย นูเซอร์ริตี้จากสำนักงานของบริษัทในฮูสตัน เท็กซัส นูเซอร์ริตี้ไม่รับรองว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ มีความเหมาะสม หรือจะมีให้ใช้งาน นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่เลือกจะเข้าสู่เว็บไซต์จากสถานที่อื่น ๆ ได้ทำไปด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบตามกฎหมายท้องถิ่น การฟ้องร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของ “ไซต์” นี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐเท็กซัส โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อหลักการของความขัดแย้งทางกฎหมาย

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ ต่าง ๆ (“เครื่องหมายการค้า”) ที่ใช้และแสดงบน “ไซต์” นี้ ที่มีทั้งได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและที่ไม่ได้จด เป็นของ นูเซอร์ริตี้และผู้ได้รับใบอนุญาต ยกเว้นจะได้ระบุไว้เป็นอื่น ไม่มีอะไรบน “ไซต์” นี้ หรืออะไรอื่นใด ใบอนุญาต หรือสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงอยู่บน “ไซต์” จะนำไปตีความได้ว่าเป็น ให้การอนุญาติ ให้โดยนัย ถูกกฎหมายปิดปากไว้ คุณห้ามนำเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยไม่มีสัญญาอนุญาตต่างหากจาก นูเซอร์ริตี้ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ระเบียบจริยธรรมและนโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ

การเชื่อมโยง

เราอาจมีบริการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามบน “ไซต์” นี้ ถ้ามี ก็เป็นการให้ไว้เพื่อให้ความสะดวกแก่คุณ ถ้าคุณใช้การเชื่อมโยงเหล่านี้ คุณจะออกจาก “ไซต์” นี้ไป นูเซอร์ริตี้ไม่ได้ทำการตรวจสอบเว็บไซต์บุคคลที่สามทุกแห่ง ไม่ได้ควบคุม และไม่อาจจะรับผิดชอบเว็บไซต์เหล่านี้หรือเนื้อหาข้างในได้ นูเซอร์ริตี้ไม่รับรองหรือให้การรับรองสิ่งที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว หรือข้อมูลใด ๆ หรือเนื้อหาที่มี หรือผลลัพท์ใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ หากคุณเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม คุณทำไปเช่นนั้นด้วยความเสี่ยงของคุณเอง กรุณาส่งคำขอความต้องการเชื่อมโยงมาที่ “ไซต์” นี้ ผ่านทางโทรสารหมายเลข (713) 456-3027 เรียน: ฝ่ายปฏิบัติตาม โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้:

เว็บไซต์ที่จะใช้เชื่อมโยงไปที่ “ไซต์”:

  • ไม่ควรมีอะไรที่บ่งบอกว่า ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่ นูเซอร์ริตี้ได้ให้การรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามใด
  • ไม่ควรใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ (เช่น โลโก้ของนูเซอร์ริตี้®)
  • ไม่ควรมีเนื้อหาหรือข้อมูลที่อาจจะตีความว่าเป็นที่น่ารังเกียจ หรือสร้างความขัดแย้ง หรือไม่เหมาะสม แต่ควรมีเนื้อหาที่มีความเหมาะสมกับทุกกลุ่มอายุเท่านั้น
  • ไม่ควรมีข้อความดูหมิ่น นูเซอร์ริตี้ผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายอิสระ ไม่ว่าจะเป็นทางใด หรือส่งผลทางลบอื่น หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และกู๊ดวิวของนูเซอร์ริตี้หรือผู้จัดจำหน่ายอิสระ
  • ไม่ควรนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับ นูเซอร์ริตี้หรือผู้จัดจำหน่ายอิสระ
  • ไม่ควรบิดเบือนความสัมพันธ์ใด ๆ ที่มีกับ นูเซอร์ริตี้
  • ไม่ควรลอกเลียนเนื้อหาใด ๆ ใน “ไซต์” และ
  • ไม่ควรสร้างเบราว์เซอร์หรือเนื้อหาที่ได้จาก “ไซต์”

ผู้ใช้ ส่งผ่าน

เนื้อหา ข้อมูล ความคิดใด ๆ หรือสิ่งสื่อสารอื่น ๆ ที่คุณส่งให้หรือโพสต์ลงบน “ไซต์” นี้ด้วยวิธีการใด ๆ (“การสื่อสาร”) จะถือว่าเป็นสิ่งเปิดเผย และไม่มีใครเป็นเจ้าของ และอาจถูกนำไปเผยแพร่ ออกแบบใหม่ คัดแปลง ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือใช้โดย นูเซอร์ริตี้และ / หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การพัฒนาและการผลิตสินค้า นูเซอร์ริตี้ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับสิ่งที่สื่อสารมา นูเซอร์ริตี้และผู้ได้รับมอบหมาย มีอิสระที่จะทำการคัดลอก เปิดเผย แจกจ่าย ผนวกรวม หรือจะใช้ สิ่งที่สื่อสาร และข้อมูล ภาพ เสียง ข้อความและสิ่งอื่น ๆ ในนั้นทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ คุณห้ามโพสต์หรือส่งอะไรเข้าไปบนหรือออกไปจาก “ไซต์” นี้ ซึ่งที่ผิดกฎหมาย ข่มขู่ หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หยาบโลน อื้อฉาว ปลุกเร้า ลามก หรือ ดูหมิ่น หรืออะไรอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความผิดทางแพ่งหรือทางอาญาตามกฎหมาย

การส่งข้อมูลของคุณผ่านทาง “ไซต์” จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ นูเซอร์ริตี้คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้เพื่อทำการเชื่อมต่อกับการใช้งานของ “ไซต์” เป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน คุณจะรักษาและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้ทันสมัยตามที่จำเป็น เพื่อว่าข้อมูลจะคงไว้ซึ่งความเป็นจริง ถูกต้องและสมบูรณ์ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของเนื้อหาที่คุณส่ง และเนื้อหานั้น ไม่ได้มีการละเมิดสิทธิ ในทรัพย์สินอื่น ทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) หรือสิทธิใด ๆ ของผู้อื่น คุณยังรับประกันอีกว่า ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิ ในทรัพย์สินอื่น ทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) หรือสิทธิอื่น ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นกับเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

การปรับเปลี่ยนและแก้ไขในเงื่อนไขการใช้งาน

นูเซอร์ริตี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลทันทีที่มีการแจ้งให้ทราบ ซึ่งอาจทำการแจ้งส่งให้คุณทางอีเมล์ หรือโดยการประกาศลงบน “ไซต์” โปรดอ่านทบทวนเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะ ๆ เพื่อรับข้อมูลล่าสุด คุณสามารถรับทราบได้ว่าฉบับที่คุณอ่านอยู่เป็นฉบับแก้ไขล่าสุดหรือไม่ จากการอ่านในครั้งก่อน โดยการตรวจสอบวันที่ เงื่อนไขเหล่านี้ ที่ระบุไว้ด้านล่างนโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้ “ไซต์” หลังมีการประกาศเปลี่ยนแปลงออนไลน์ การใช้ “ไซต์” ต่อไปหลังการประกาศการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ เท่ากับคุณเห็นด้วยและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมด ไม่มีสิ่งใดในที่นี่ที่จะทำการปรับเปลี่ยน แทนที่ หรือการทำการใด ๆ แทนเงื่อนไข ระเบียบ นโยบาย และวิธีการทางจริยธรรม ของ นูเซอร์ริตี้ที่มีใช้กับผู้จัดจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทางเรา

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

“ไซต์” นี้และเนื้อหาข้างใน มีให้บริการ “ตามสภาพที่เป็น” และ “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ หรือการแสดงใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย นูเซอร์ริตี้เป็นผู้จัดจำหน่ายและไม่ใช่ผู้เผยแพร่เนื้อหา ซึ่งจัดทำโดยบุคคลที่สามและผู้ใช้บริการ “ไซต์” นี้ ดังนั้น นูเซอร์ริตี้จึงไม่มีการควบคุมการบรรณาธิการเนื้อหาดังกล่าว และ ไม่รับประกัน หรือ รับรองว่า เนื้อหา บริการ หรือ สินค้าที่ขายผ่าน “ไซต์” มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ หรือว่าข้อมูลจะมีความทันสมัยหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่จำกัดถึงสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้ว นูเซอร์ริตี้ปฏิเสธการรับประกันและการรับรองเฉพาะเจาะจง ในเนื้อหาใดที่ถูกจัดพิมพ์แล้วส่งออกไป หรือที่เกี่ยวข้องกับ “ไซต์” หรือบน“ไซต์” ที่อาจปรากฏว่าเป็นการเชื่อมโยงกับ “ไซต์” หรือเป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ หรืออื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับ “ไซต์” รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันใด ๆ ว่าจะเป็นสินค้าที่สมควรนำออกจำหน่ายหรือไม่ มีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หรือ ละเมิดสิทธิ์บุคคลอื่นหรือไม่ ไม่มีคำแนะนำเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรจาก นูเซอร์ริตี้หรือบริษัทในเครือ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน หรือผู้ใด จะสามารถถือได้ว่าเป็นการให้การรับประกัน ส่วนราคาและข้อมูลที่จะให้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การใช้งาน “ไซต์” และเนื้อหาข้างใน เป็นความเสี่ยงของคุณเอง ทั้ง นูเซอร์ริตี้หรือบริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างและส่งมอบ “ไซต์” หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ หรืออื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับ “ไซต์” จะต้องรับผิดชอบค่าชดเชยใด ๆ ทั้งโดยตรง ทางอ้อม หรือผลสืบเนื่องในความเสียหาย สูญเสีย ข้อมูลสูญหาย รายได้หรือกำไร การสูญเสีย หรือความเสียหายของทรัพย์สิน หรือการเรียกร้องสิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สาม ที่เกิดจากการใช้ “ไซต์” โดยไม่คำนึงถึงทฤษฎีทางกฎหมาย ที่เป็นฐานในการเรียกร้อง และแม้ว่าทราบถึงความเป็นไปได้ที่ จะเกิดความเสียหายดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจาก นูเซอร์ริตี้หรือ “ไซต์” หรือความเสียหายที่เกิดจาก ข้อผิดพลาด การละเลย ไวรัส ความล่าช้าในการดำเนินงาน การขัดข้องในการให้บริการ หรือการไม่สามารถปฏิบัติงาน หรือไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของพระเจ้า ความล้มเหลวในการสื่อสาร การโจรกรรม หรือการเข้าถึงข้อมูล นูเซอร์ริตี้หรือ“ไซต์” อย่างผิดกฎหมาย บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบ อันมีผลสืบเนื่องหรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ดังนั้น ข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ ในรัฐดังกล่าว เช่น ความรับผิดชอบจะถูกจำกัดตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

การชดใช้ความเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายและปกป้อง นูเซอร์ริตี้และบริษัทย่อยในเครือ เจ้าหน้าที่ หุ้นส่วน เจ้าของ และพนักงาน จากความเสียหายที่เกิดจากการเรียกร้องค่าเสียหาย รวมทั้งค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมการเป็นพยานของผู้เชี่ยวชาญ และค่าใช้จ่าย ในการดำเนินคดีโดยบุคคลที่สาม อันสืบเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากการใช้งานของ “ไซต์” การละเมิดข้อตกลงโดยคุณ หรือการฝ่าฝืนใด ๆ ที่กระทำโดยคุณหรือบุคคลที่สาม ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่น ๆ ของตัวบุคคลหรือนิติบุคคล

ห้ามขายต่อ

คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ คัดลอก ทำสำเนา ขาย ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ในส่วนหนึ่งส่วนใดของ “ไซต์” และการใช้งาน “ไซต์” หรือการเข้าถึง “ไซต์” โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก นูเซอร์ริตี้

การระงับข้อพิพาท

“ไซต์” นี้ถูกควบคุมโดย นูเซอร์ริตี้สำนักงานใหญ่ที่ ฮูสตัน เท็กซัส และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ และเอกสารอื่น ๆ ที่นำมารวมไว้ จะถูกควบคุม และตีความตามกฎหมาย ในรัฐเท็กซัส และจะได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการของสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกัน ( “AAA”) และดำเนินการภายใต้กฎระเบียบและกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ที่ถูกจัดทำขึ้นใน แฮร์ริสเคาน์ตี้ เท็กซัส ขบวนการยุติธรรมจะต้องดำเนินการต่อหน้าอนุญาโตตุลาการคนเดียว และจะต้องไม่ดำเนินการเป็นห้องกว้าง มีปฏิบิติการระดับห้อง หรือร้องเรียนเป็นหมู่คณะ ผู้เกี่ยวข้องจะได้รับค่าทนายและค่าใช้จ่ายจากผู้แพ้ความ

การติดต่อกับบุคคลที่สาม

“ไซต์” อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ เนื้อหา หรือข้อมูลอื่น ๆ อันเป็นการเชื่อมโยงไปสู่เวบไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ นูเซอร์ริตี้ดังนั้น นูเซอร์ริตี้จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการหรือเรื่องอื่น ๆ หรือที่มีให้จากเว็บไซต์ดังกล่าว หรือข้อมูลจากการโฆษณาดังกล่าว หรือบุคคลที่สาม และคุณจะต้องไม่พยายามเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ว่าผ่านทางกฎหมายหรือเป็นทรัพย์สินเงินทองจาก นูเซอร์ริตี้ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามหรือบริษัทอื่น ๆ จากการสื่อสารหรือติดต่อธุรกิจกับคุณ หรือมีส่วนร่วมในทำประชาสัมพันธ์ โฆษณา หรือบุคคลที่สามใดๆ ที่พบในหรือผ่าน นูเซอร์ริตี้ระหว่างคุณและผู้ลงโฆษณาหรือบุคคลที่สาม คุณยอมรับว่า นูเซอร์ริตี้จะไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้ลงโฆษณาหรือบุคคลที่สามดังกล่าว

การรักษาความปลอดภัย

คุณสัญญาว่าจะไม่ละเมิดหรือพยายามที่จะละเมิดการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ (ก) เข้าใช้ข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับคุณ (ข) เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่คุณไม่ได้รับอนุญาต (ค) เจาะ สแกน หรือทดสอบความเปราะบางของระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวกับ “ไซต์” อย่างไม่เหมาะสมโดยไม่ได้รับอนุมัติ (ง) ละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยหรือการตรวจสอบ อย่างไม่เหมาะสมโดยไม่ได้รับอนุมัติ (จ) รบกวนการให้บริการไปยังโฮสต์ เครือข่ายผู้ใช้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ การส่งอีเมลรบกวน จำนวนท่วมท้น สแปม โจมตี หรือ สร้างความเสียหาย (ฉ) ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ และ / หรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการ หรือ (ช) พยายามทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กล่าวมาเบื้องต้น

บททั่วไป

หากข้อตกลงของเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ถูกศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินระบุว่าขัดต่อกฎหมายแล้ว ข้อตกลงดังกล่าวจะถูกตีความให้ใกล้กับเจตนารมณ์ของผู้เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด ส่วนข้ออื่นก็ให้เป็นไปตามกฎหมาย หาก นูเซอร์ริตี้เลือกที่จะไม่บังคับใช้ สิทธิ หรือข้อตกลงของเงื่อนไขต่าง ๆ ย่อมไม่ถือว่าเป็นการสละการใช้ สิทธิ หรือข้อตกลงของเงื่อนไขต่าง ๆ เว้นแต่จะมีการยอมรับและตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรจาก นูเซอร์ริตี้การใช้เว็บไซต์ของคุณยังอยู่ภายใต้ การไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่อาจมีปรากฏเพิ่มเติมในที่อื่น ๆ บน “ไซต์” หากคุณละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ นูเซอร์ริตี้ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้ “ไซต์” และบริการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า สิ่งที่คุณจะได้รับเพียงอย่างเดียว คือขอรับเงินคืนค่าบริการในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ หากยังมีเหลืออยู่

คำถามหรือความคิดเห็น

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติของเรา โปรดส่งคำถามตรงไปที่ –

ส่งไปที่:
นูเซอร์ริตี้นานาชาติ เรียน: ฝ่ายบริการลูกค้า 7880 ซานเฟลิเป ห้อง 200 ฮูสตัน TX 77063

ส่งอีเมล์ไปที่: support@nucerity.com

โทร: (800) 961-2291 ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าฟรี

เรฟ: 16 มกราคม 2014