นโยบายความเป็นส่วนตัว

นูเซอร์ริตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งบริษัทแม่และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “นูเซอร์ริตี้” “เรา” หรือ “ของเรา”) มีความมุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลและความลับส่วนตัวของคุณบนออนไลน์ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้ เพื่อจะได้มีความเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ถูกเก็บรักษาไว้อย่างไร ขณะที่คุณใช้เว็บไซต์ (โดยรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ทั้งหมดในไฟล์ที่ชื่อว่า “ไซต์”) ซอฟแวร์ และบริการบุคคลที่สามที่รวมเข้ามาใน “ไซต์” ของเรา สื่อที่เกี่ยวข้อง สิ่งพิมพ์ และเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรือ “ออนไลน์” ที่ให้บริการทั้งในปัจจุบันและ / หรือในอนาคต (รวมเรียกว่า “บริการ”) การเข้าถึงหรือการใช้ “ไซต์” หรือ “บริการ” คุณยืนยันว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณมีความเข้าใจถึงวิธีการ เก็บรวบรวม การใช้ และการป้องกัน ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมีไว้ให้กับเรา และช่วยคุณในการทำการตัดสินใจบนข้อมูลที่ได้รับจากใช้ “ไซต์” และ “บริการ” ของเรา หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าเข้ามาหรือใช้ “ไซต์” หรือ “บริการ” ของเรา ไม่มีอะไรในที่นี้ จะทำการปรับเปลี่ยน หรือทดแทน ระเบียบจริยธรรม และนโยบาย และขั้นตอนของผู้จัดจำหน่ายที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ นูเซอร์ริตี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อเข้าสู่ “ไซต์” หรือมีการใช้ “บริการ” ของเรา คุณอาจจะต้องตอบคำถามข้อมูลเฉพาะตัว (PII) บางอย่างของคุณ เช่น ชื่อ และนามสกุล ที่อยู่ไปรษณีย์ เมือง รัฐ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขบัตรเครดิตที่เชื่อมต่อกับ ฝากเงิน / หักเงิน โดยอัตโนมัติ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้เราสามารถดำเนินธุรกิจ ให้บริการลูกค้า สื่อสารเสนอผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ และลงคำสั่งซื้อของคุณ คุณต้องให้ข้อมูลส่วนตัวเราอย่างเต็มใจ หากไม่ใช่แล้ว คุณก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ เรายังอาจขอข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวจากคุณ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เรา เช่น ที่อยู่ไอพี ประเภทเบราว์เซอร์ ชื่อโดเมน ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ จะถูกเก็บรวบรวมไว้ใช้กับงานวิเคราะห์โดยรวม เพื่อปรับปรุงการทำงานและเนื้อหาเว็บไซต์ของเรา

การใช้ข้อมูล

นูเซอร์ริตี้ใช้ข้อมูลคุณที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์อันหลากหลาย เช่น การประมวลผล การยืนยัน และการรับคำสั่งซื้อ วิเคราะห์แนวโน้มและเก็บสถิติ ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ เราอาจว่าจ้างบุคคลที่สามทำหน้าที่แทนเรา ตัวอย่างเช่น รับคำสั่งซื้อ ส่งสินค้า รับส่งอีเมล ชำระเงินบัตรเครดิต และการให้บริการลูกค้า ตัวแทน นูเซอร์ริตี้มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะใช้ข้อมูลลับเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับการว่าจ้างเท่านั้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ เมื่อเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า มีความจำเป็นที่ต้องระบุชื่อ ทำการติดต่อ หรือดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับคุณ กับเรา หรือกับคนอื่น ๆ นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

คุ้กกี้
คุกกี้ เป็นข้อมูลชิ้นเล็ก ๆ ที่ถูกเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ เราอาจใช้ คุกกี้ ช่วยจดจำคุณเมื่อคุณกลับมาใช้เว็บไซต์ นูเซอร์ริตี้เพื่อให้บริการคุณดียิ่งขึ้น คุกกี้ของเราไม่ได้มีข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อคุณ หรือ ข้อมูลที่สำคัญ เช่น หมายเลขบัตรเครดิตของคุณ เว็บเบราเซอร์ มักจะให้คุณสามารถลบทิ้งคุกกี้ในฮาร์ดไดรฟ์ ปิดกั้นการใช้คุกกี้และ / หรือทำการแจ้งเตือนเมื่อพบเห็นคุกกี้ หากคุณเลือกที่จะปิดกั้นคุกกี้ คุณก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการใช้ “ไซต์” หรือ “บริการ” ของเรา

การเชื่อมต่อกับบุคคลที่สาม

“ไซต์” ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการและบำรุงรักษาโดยบุคคลที่สาม โดยที่เราไม่มีอำนาจการควบคุมแต่อย่างใด ข้อมูลที่คุณให้กับเว็บไซต์บุคคลที่สามจะถูกควบคุมภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ และเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบและสอบคำถามให้แน่ชัดก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ให้ผู้ประกอบการเว็บไซต์บุคคลที่สาม เราไม่รับผิดชอบใน เนื้อหา การกระทำ หรือนโยบายใด ๆ ของเว็บไซต์บุคคลที่สาม การที่เรารวมเอาเว็บไซต์บุคคลที่สามไว้ในเว็บไซต์ของเรา ไม่อาจจะถือว่า เป็นการรับรองเนื้อหา การกระทำ หรือนโยบาย ของเว็บไซต์ดังกล่าว

ความปลอดภัย

เราปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไปในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมาให้เรา ทั้งในระหว่างการจัดส่งและเมื่อเราได้รับแล้ว แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่คุณหรือบุคคลใดอาจได้รับ อันผลมาจาก การที่คุณหรือบุคคลเหล่านั้นละเมิดกฎระเบียบการรักษาความลับในการใช้อินเทอร์เน็ต การกระทำของแฮกเกอร์ หรือพฤติกรรมซึ่งประสงค์ร้าย หรือกระทำการโจมตี “ไซต์” อย่างผิดกฎหมาย

การปรับเปลี่ยนนโยบาย

นูเซอร์ริตี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความลับส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายความลับใด ๆ จะมีผลทันทีที่มีการแจ้งให้ทราบ ซึ่งอาจทำการแจ้งส่งให้คุณทางอีเมล์ หรือโดยการประกาศลงบน “ไซต์” โปรดอ่านทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุด คุณสามารถจะทราบได้ว่าฉบับที่คุณอ่านอยู่เป็นฉบับแก้ไขล่าสุดหรือไม่ จากการอ่านในครั้งก่อน โดยการตรวจสอบวันที่ นโยบายส่วนตัว ที่ระบุไว้ด้านล่าง หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายของเราที่เปลี่ยนแปลงไป โปรดอย่าใช้ “ไซต์” หลังมีการประกาศเปลี่ยนแปลงบนออนไลน์ การใช้ “ไซต์” ต่อไปหลังการประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนตัว เท่ากับคุณเห็นด้วยและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมด

คำถามหรือความคิดเห็น

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติของเรา โปรดส่งจดหมายตรงไป –
มาที่:

Mail to:
นูเซอร์ริตี้นานาชาติ
เรียน: ฝ่ายบริการลูกค้า
7880 San Felipe, ห้อง 200
ฮูสตัน TX 77063
ส่งอีเมล์ไปยัง: support@nucerity.com
โทร: (800) 961-2291 ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าฟรี